030 6048234 info@quintrans.nl

Condities

Vervoerscondities

Vervoerscondities

De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam.

De Algemene Vervoerscondities (AVC) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam.

Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg (CMR).

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Tevens zijn van toepassing de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden van Quintrans Koeriers.

 

Alle hierboven vermelde voorwaarden zijn hieronder kosteloos te downloaden.

AVC  AVK  CMR